نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

یدالله مهرعلی زاده؛ فرهاد نجاتی؛ منصور زراء نژاد؛ سید منصور مرعشی


شماره‌های پیشین نشریه