نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

علی جواد کریمی


شماره‌های پیشین نشریه