نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

منصور زراءنژاد؛ علی فقه مجیدی


شماره‌های پیشین نشریه