نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه انسانی(نیروی کار ماهر و متخصص) در تولید صنایع ایران با تأکید بر صنایع بزرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1395

مریم میلادی فر


شماره‌های پیشین نشریه