دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

اعظم احمدیان؛ حسین امیری


آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

زهرا نصرالهی؛ مرضیه غفاری


بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت های مختلف صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

محمد مولایی؛ مهدی ریاضت


بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

حشمت اله عسکری؛ وحید بیدرام؛ نوید فلاح حق محمدی


بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

یدالله مهرعلی زاده؛ فرهاد نجاتی؛ منصور زراء نژاد؛ سید منصور مرعشی


بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

علی جواد کریمی


بررسی رابطه علّی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص ملی و صادرات کشورهای(D8) با استفاده از داده‌های سری زمانی و ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1394

ماشاالله سالارپور؛ علیرضا سرگزی


نقش سرمایه انسانی(نیروی کار ماهر و متخصص) در تولید صنایع ایران با تأکید بر صنایع بزرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1395

مریم میلادی فر


بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

شمس اله شیرین بخش؛ سمیه میقانی


تخمین تابع تولید شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

علی اصغر اسفندیاری؛ گل شید اخگر


بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

منصور زراءنژاد؛ علی فقه مجیدی


تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

اکبر کمیجانی؛ روح اله نظری


بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک DEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

حشمت اله عسکری؛ مرتضی عبادی؛ مهدی دهقانی سلطانی


تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1394

مرجان دامن کشیده؛ ابراهیم صیامی عراقی؛ مرجان شعبانی صدر پشته؛ فاطمه فهیمی فر


شماره‌های پیشین نشریه