بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کاشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام

چکیده

در آستانه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، صنایع و کارخانجات مختلف با این سؤال مواجه شدند که آیا بعد از ورود به سازمان تجارت جهانی می‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند؟ در این تحقیق سعی شده است با استفاده از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده، هزینه منابع داخلی و توان رقابت هزینه‌ای به این پرسش در مورد شرکت سیمان ایلام و صنعت سیمان پاسخ داده شود. با محاسبه شاخص‌های مذکور، با استفاده از صورت‌های مالی حسابداری صنعتی و گزارش حسابرس شرکت در طی سه سال متوالی، این نتایج به دست آمد که هزینه منابع داخلی و توان رقابت هزینه‌ای شرکت در سه قیمت مختلف جهانی در سه سال متوالی، کم‌تر از یک می‌باشد که نشان‌دهنده وجود مزیت نسبی است و این نتایج مشخص می‌کنند که شرکت سیمان ایلام دارای توان رقابت در سطح بین‌الملل می‌باشد و بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، با شرایط کنونی می‌تواند به کار خود ادامه دهد. همچنین عدد بدست آمده برای مزیت نسبی آشکار شده صنعت سیمان کشور، مشخص      می‌کند که این صنعت در کل نیز دارای مزیت نسبی است.    

کلیدواژه‌ها