آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد،

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داد پی‌گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره‌برداری غیرمسؤولانه از محیط زیست، توسعة پایدار را با مخاطرات جدّی مواجه می‌سازد. در واقع گام نهادن در این مسیر حتی اگر منجر به توسعه اقتصادی شود مشکلات زیست‌محیطی بسیاری را به همراه خواهد داشت. توسعه صنعتی از یک سو با ایجاد محصولات شیمیایی مضرّ و ضایعات صنعتی، شامل فلزات سنگین و از سوی دیگر با افزایش مصرف انرژی و به تبع آن انتشار گازهای آلاینده جوی باعث آلودگی محیط زیست می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت‌های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از‌این‌رو این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان فعالیت‌های صنعتی و آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران و به کمک داده‌های پنلی برای دوره 86-1374 انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که آلودگی هوا تابعی مثبت از مصرف انرژی، حجم فعالیت‌های صنعتی و حجم سرمایه‌ فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهره‌وری نیروی کار، قیمت سوخت‌های فسیلی و شدت مهارت انسانی است.

کلیدواژه‌ها