نمایه نویسندگان

ا

 • احمدیان، اعظم اثر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخگر، گل شید تخمین تابع تولید شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفندیاری، علی اصغر تخمین تابع تولید شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، حسین اثر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بیدرام، وحید بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جواد کریمی، علی بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دامن کشیده، مرجان تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی سلطانی، مهدی بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک DEA [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • ریاضت، مهدی بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت های مختلف صنعتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زراء نژاد، منصور بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زراءنژاد، منصور بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سالارپور، ماشاالله بررسی رابطه علّی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص ملی و صادرات کشورهای(D8) با استفاده از داده‌های سری زمانی و ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرگزی، علیرضا بررسی رابطه علّی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص ملی و صادرات کشورهای(D8) با استفاده از داده‌های سری زمانی و ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شعبانی صدر پشته، مرجان تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرین بخش، شمس اله بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صیامی عراقی، ابراهیم تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عبادی، مرتضی بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک DEA [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، حشمت اله بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، حشمت اله بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک DEA [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غفاری، مرضیه آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی) [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فقه مجیدی، علی بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح حق محمدی، نوید بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فهیمی فر، فاطمه تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کمیجانی، اکبر تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مرعشی، سید منصور بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرعلی زاده، یدالله بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولایی، محمد بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت های مختلف صنعتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میقانی، سمیه بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نجاتی، فرهاد بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصرالهی، زهرا آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، روح اله تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی [(مقالات آماده انتشار)]